Vilka måste man bjuda på en begravning?

Till en begravning är det vanligast att de allra närmaste och även en vidare släkt och bekantskapskrets kommer. Men frågan är vilka man måste bjuda på begravningen? Det finns inga krav på att bjuda in alla vänner, arbetskamrater eller bekanta som har känt den avlidne. Men om den avlidne uttryckt hur det skall vara, hur denne vill att begravningen skall avlöpa. Om denne har skrivit en så kallad vitbok kan det där framgå vilka som bör bli inbjudna till gravsättningen.

De man måste bjuda

Om den avlidne inte har uttryckt sina önskningar om begravningen är det de allra närmaste som beslutar om hur allt skall skötas. Man kan välja att bjuda in allra närmast anhörig vilka är dessa:

  • Maka eller make

  • Döttrar eller söner

  • Döttrars eller söners partners

  • Barnbarn

  • Mor eller far till den avlidne

  • Syster, bror

  • Far och morföräldrar till den avlidne

  • Svärmor, svärfar

  • Svägerska, svåger

  • Syskons döttrar och söner

Olika sätt att genomföra en begravning

Väljer man att bara de närmaste skall bevista begravning och minnesstund kan man välja att i dödsannons bara ange att “begravningen kommer att äga rum i stillhet”. Man kan också låta alla som vill komma till jordfästning eller bisättning av urna, och endast bjuda in vissa till minnesstund. Det finns också exempel när ingen bjudits in att närvara, bara den allra närmaste arvingen. Det finns helt inga släktingar eller vänner till den avlidne som är i livet.