7 tips för att välja rätt begravningsbyrå


Begravningsbyråer, hjälpen i sorgen

Att behöva anlita en begravningsbyrå är en uppgift som inte är upplivande. Under sorgens värsta stunder efter en närståendes bortgång måste tyvärr vissa praktiska detaljer skötas. En huvuduppgift är själva begravningen oavsett vilken metod som skall användas. Kontakt med en byrå som sköter allt det praktiska är faktiskt helt nödvändigt och kan i många fall kännas som en befrielse. Man tar kontakt med dess representanter och eftersom de har vana kan de både hjälpa och stötta. Skall man då ta hjälp av första bästa begravningsbyrå eller skall man välja noggrant?


7 tips för att välja rätt begravningsbyrå


1. Se efter vilka byråer som finns i närområdet. Titta i telefonkatalog eller gula sidor på nätet. Gör en lista på vilka som kan komma ifråga.


2. Se efter vilken organisation som byråerna tillhör och kolla upp dem på nätet. Fonus och SBF är de stora men det finns lokala, fristående.

3. Rådfråga släkt, vänner och bekanta ifall de har erfarenhet och vilken byrå de rekommenderar.

4. När ett par alternativ utsetts, besök dem på plats för att undersöka dess inställning, tillvägagångssätt och priser.

5. Bestäm vilken typ av kista och andra arrangemang som byrån skall stå för.

6. Begär en offert skriftligt, med de kriterier som ställts upp i punkt 5.

7. När begravningsbyrå är bestämt skall begravningen planeras i detalj. Planera praktiska detaljer och utformning, fråga om råd och lyssna till vad byrån kan erbjuda. Bestäm därefter, helst i samförstånd med andra närstående.

Vad en begravningsbyrå hjälper till med

 • Tar hand om den avlidne, kista och val av kläder, eller urna ifall eldbegängelse skall ske
 • Hjälp med dödsannonsen
 • Kontakt med präst, den som är medlem i Svenska Kyrkan har tillgång till präst som förmån i medlemskapet
 • Ovanstående punkt gäller även officiant om det skall vara borgerlig begravning
 • Eventuell sång och musik, orgelmusik ingår för den som är medlem i Svenska Kyrkan
 • Arrangemang och blommor
 • Iordningsställande av ny gravsten, eller gravering i befintlig
 • Om man önskar minnesstund får man hjälp med meny och anskaffande av lokal

Begravningsavgiften och Kyrkoavgift

En del av begravningen ingår i den skatt man betalar och de som är medlemmar i Svenska Kyrkan betalar kyrkoavgift.

I begravningsavgiften ingår:

 • En gravplats under 25 års tid
 • Gravsättning vari ingår öppnande av grav och återställning efter begravningen
 • Plats där den avlidne vilar tills begravning sker, där man även kan ta avsked som anhörig
 • Man kan få en begravningslokal utan religiösa tecken eller symboler
 • Grundläggande skötsel av begravningsplatsens allmänna ytor
 • Om man önskar kremering så ingår det

Vad kostar en begravning?

Begravningskostnaderna skall i första hand bekostas av dödsboet. Räcker medlen inte till kan man ansöka om hjälp från kommunen, detta gäller de delar som inte bekostas av begravningsavgiften. Man får räkna med att alltsammans går på mellan 18 000 kronor och upp till 30 000. Vanligen anlitas en auktoriserad begravningsbyrå som är underställd en central organisation. Det finns stränga regler för tystnadsplikt och etik men även arbetsmetoder och bemötande. Det kostar inte mer att anlita en auktoriserad byrå, tvärtom så är dessa vanligen billigare än icke-auktoriserade enligt gjorda undersökningar.