Vad kostar en begravning?


När en nära anhörig avlidit är väl det ekonomiska knappast något som man ägnar en tanke. Men efter den värsta sorgen är det tyvärr en del spörsmål både av praktisk och ekonomisk natur som måste komma upp på dagordningen. Kanske vet man vilken begravningsbyrå som skall anlitas, annars får man undersöka saken. Alltid bör man dock begära in offert från minst två firmor. Tråkigt nog täcker inte den begravningsavgift och kyrkavgift man betalar via skatten till allt. De delarna måste dödsboet bekosta och detta blir i slutänden arvingen/ arvingarna.

Hur mycket kommer det hela att landa på?

I normalfallet kostar en begravning från 18 000 kronor och uppåt och då sköter begravningsbyrån i stort sett allt. Vill man ordna en del själv kan kostnaden sänkas. Vad som inte ingår i priset ovan är eventuell gravsten och kostnad för bouppteckning. Finns redan gravsten tillkommer kostnad för ny ingravering. En ny gravsten kostar från 5 000 kronor och uppåt. Bouppteckning landar på ungefär samma pris. Kostnaderna är även beroende av:

1. Om transporterna blir långa

2. Församlingens avgifter för extra service, ibland helt gratis

3. Om man vill annonsera i större format och i flera tidningar

4. Kanske vill man ha en solist eller en orkester

5. Kostnaderna ökar om begravningen skall ske i annan församling

6. Antalet gäster och förplägnadens beskaffenhet. Stadig mat blir naturligtvis dyrare än kaffe med bröd

7. Begravningsplats

8. Om det krävs inhyrda transporter för gästerna


Ordna en del själv

Punkterna 3, 4, 6 och 8 kan man påverka genom att sköta sakerna själv. Annonser är inget krav, man kan bjuda begravningsgäster via brev eller kort. Ifall det endast gäller ett fåtal kan man kalla dem per telefon. Skaffningen vid minnesstunden kan man ordna själv helt eller delvis. Låt exempelvis församlingshemmet stå för kaffekokningen och ordna mat eller bröd själv. Om man har någon bekant som kan stå för musiken gratis blir det naturligtvis billigare, bjud denne på reskostnaden som kompensation. Transporter av gäster kan kanske ske genom att andra begravningsgäster som kör bil kan åka mellan ett par gånger.


Välj begravningsbyrå

De flesta byråerna är antingen Fonus som är ett kooperativ eller SBF Sveriges Begravningsbyråers Förbund. Det finns även en del ej anslutna byråer samt icke-auktoriserade. Man skall dock inte tro att de sistnämnda är billigare, en undersökning visar tvärtom. Alternativ borgerlig begravning kan sänka kostnaden för begravningen med 5 till 10 000 kronor, allt beroende på vad man ordnar själv. Vad man mer kan spara in på är själva kistan och att välja ett bårtäcke istället för kistbukett. Man kan även välja utsmyckning med saker som den döde uppskattat under sin livstid istället för många dyra kransar. Det kan vara tavlor, porträtt, prydnadssaker, samlarsaker eller liknande. På så sätt gör man avskedet mer personligt, speglar den dödes liv och gärning. Om den avlidne inte är medlem i Svenska Kyrkan kan det vara mer ekonomiskt att välja borgerlig begravning och sköta minnesstund i någon föreningslokal. Var denne inte medlem så är nog en icke-kyrklig begravning vad denne önskade, även om detta inte uttryckts i testamente eller annat. Vill man ha ytterligare information om kostnader på begravning kan man söka på internet, exempelvis ”vad kostar en begravning” eller ”begravning pris”. Det finns många forum på internet inom vilka andra delar med sig av sina erfarenheter.